Universiteit Gent – vakgroep Geschiedenis
Paleografie met Tekstverklaring (Ba2)
Titularis: Prof. Els De Paermentier
Online tutorial voor studentenWelkom op de online tutorial paleografie

Deze tutorial werd ontwikkeld door de vakgroep Geschiedenis en stelt zich tot doel om studenten:

 • de kans te bieden via zelfstudie op hun eigen tempo en vanop een locatie naar keuze online verplichte bijkomende oefeningen voor het opleidingsonderdeel ‘Paleografie met tekstverklaring’ te maken
 • via een systeem van autocorrectie meteen feedback te geven over de behaalde resultaten en het verworven competentieniveau
 • te stimuleren tussentijdse oefeningen te maken met het oog op het behalen van de eindcompetenties (cf. Minerva, Studiefiche ‘Paleografie met Tekstverklaring’) en ter voorbereiding van het examen.

Ga als volgt te werk:

 • klik op de oefening die je verwacht wordt te maken (bv. ‘verplichte oefening 1’)
 • vul in elk veld de correcte transcriptie in: in elk veld dient één woord te worden ingevoerd
 • pas bij het transcriberen de regels van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis toe: inlassen hoofdletters, invoegen spaties waar nodig, oplossen van de afkortingen, weergave van cijfers etc. (cf. Minerva, map ‘Documenten: theorie’)
 • klik na het transcriberen van de eerste regel op ‘Controleer antwoorden’: wat correct is getranscribeerd verschijnt in het groen, wat fout is in het rood
 • ga verder met het transcriberen van regel 2, en vervolg de procedure tot wanneer de volledige oefening is gemaakt
 • wanneer je bij de laatste regel op ‘Controleer antwoorden’ hebt geklikt, verschijnt automatisch een berichtvenster met je behaalde score
 • klik op ‘OK’, vul vervolgens je naam, familienaam en studentennummer in en klik op ‘indienen’
 • je naam en score worden nu automatisch aan de lesgever bezorgd
 • ingeval zich een technische storing voordoet, contacteer Hans Blomme
Verplichte oefeningen